مینی بار بنز 309 با کارت وانت 2 تن

مینی بار بنز 309 با کارت وانت 2 تن

کامیون باری

40,000,000 تومان

مینی بار بنز 309 با کارت وانت 2 تن
کمپرسی مایلر 2628

کمپرسی مایلر 2628

کامیون کمپرسی

215,000,000 تومان

کمپرسی مایلر 2628
خاور ۲۶۲۴

خاور ۲۶۲۴

کامیون باری

120,000,000 تومان

خاور ۲۶۲۴