اسکانیا

اسکانیا

کامیون کشنده

420,000,000 تومان

اسکانیا
R450

R450

کامیون کشنده

تماس بگیرید

R450
R520

R520

کامیون کشنده

تماس بگیرید

R520
G410

G410

کامیون کشنده

تماس بگیرید

G410
420T

420T

کامیون کشنده

تماس بگیرید

420T