نمایشگاه


اینترناش

اینترناش

کامیون کشنده

160,000,000تومان

اینترناش
آتیکو

آتیکو

کامیون کشنده

330,000,000تومان

آتیکو
خاور کمپرسی

خاور کمپرسی

کامیون کمپرسی

56,000,000تومان

خاور کمپرسی
بنز 1924

بنز 1924

کامیون باری

380,000,000تومان

بنز 1924
کامیونت امیکو

کامیونت امیکو

کامیون کمپرسی

70,000,000تومان

کامیونت امیکو
اویکو 440

اویکو 440

کامیون کشنده

335,000,000تومان

اویکو 440
بنز تک کمپرسی

بنز تک کمپرسی

کامیون کمپرسی

280,000,000تومان

بنز تک کمپرسی
بادسان باری

بادسان باری

کامیون باری

85,000,000تومان

بادسان باری
کمپرس ولوو ان 12 ده چرخ

کمپرس ولوو ان 12 ده چرخ

کامیون کمپرسی

325,000,000تومان

کمپرس ولوو ان 12 ده چرخ
اسکانیا

اسکانیا

کامیون کشنده

235,000,000تومان

اسکانیا
ده چرخ کمپرسی

ده چرخ کمپرسی

کامیون کمپرسی

180,000,000تومان

ده چرخ کمپرسی
کشنده وایت

کشنده وایت

کامیون کشنده

80,000,000تومان

کشنده وایت