نمایشگاه


بنز مایلر

بنز مایلر

کامیون کمپرسی

240,000,000تومان

بنز مایلر
آمیکو کمپلیس

آمیکو کمپلیس

کامیون باری

42,000,000تومان

آمیکو کمپلیس
رنو 270 کمپرسی

رنو 270 کمپرسی

کامیون کمپرسی

250,000,000تومان

رنو 270 کمپرسی
بادسان 8 تن

بادسان 8 تن

کامیون کشنده

105,000,000تومان

بادسان 8 تن
آکتوروس ۱۸۴۴

آکتوروس ۱۸۴۴

کامیون کشنده

600,000,000تومان

آکتوروس ۱۸۴۴
اتیکو 6چرخ

اتیکو 6چرخ

کامیون باری

325,000,000تومان

اتیکو 6چرخ
اینترناش

اینترناش

کامیون و کامیونت

35,000,000تومان

اینترناش
1113

1113

کامیون باری

100,000,000تومان

1113
دانگ فنگ

دانگ فنگ

کامیون کشنده

175,000,000تومان

دانگ فنگ
ماک 77

ماک 77

کامیون کمپرسی

120,000,000تومان

ماک 77
فراز

فراز

کامیون کشنده

310,000,000تومان

فراز
کامیون اسکانیا 112

کامیون اسکانیا 112

کامیون کشنده

تماس بگیرید

کامیون اسکانیا 112