نمایشگاه


آتیکو

آتیکو

کامیون کشنده

330,000,000تومان

آتیکو
اویکو 440

اویکو 440

کامیون کشنده

335,000,000تومان

اویکو 440
اسکانیا

اسکانیا

کامیون کشنده

235,000,000تومان

اسکانیا
کشنده وایت

کشنده وایت

کامیون کشنده

80,000,000تومان

کشنده وایت
کشنده فاو

کشنده فاو

کامیون کشنده

340,000,000تومان

کشنده فاو
اویکو 380

اویکو 380

کامیون کشنده

380,000,000تومان

اویکو 380
البرز جفت

البرز جفت

کامیون کشنده

185,000,000تومان

البرز جفت
بنز اکسور وارداتی با کمپرسی مارال مدل 97

بنز اکسور وارداتی با کمپرسی مارال مدل 97

کامیون کشنده

740,000,000تومان

بنز اکسور وارداتی با کمپرسی مارال مدل 97
آمیکو کشنده شرکت نفتی

آمیکو کشنده شرکت نفتی

کامیون کشنده

318,000,000تومان

آمیکو کشنده شرکت نفتی
دایون

دایون

کامیون کشنده

230,000,000تومان

دایون
فاو دو محور همراه با امتیاز و تانک شرکت نفت

فاو دو محور همراه با امتیاز و تانک شرکت نفت

کامیون کشنده

550,000,000تومان

فاو دو محور همراه با امتیاز و تانک شرکت نفت
مان کشنده

مان کشنده

کامیون کشنده

165,000,000تومان

مان کشنده