نمایشگاه خرید و فروش ماشین سنگین

فروش ویژه اسکانیا. ولوو. بنز. داف. رنو. مان پیش پرداخت ۶۰٪ ، مابقی اقساط بدون ضامن سند بنام خریدار وام به کشنده های ذکر شده در بالا و مدل بالای ۸۹ ( ۲۰۱۰ ) تعلق میگیرد.


خرید و فروش انواع ماشین سنگین نقد و اقساط

خرید و فروش انواع ماشین سنگین نقد و اقساط

کامیون کشنده

تماس بگیرید

خرید و فروش انواع ماشین سنگین نقد و اقساط